Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 143
Strona głowna  /  RODO
RODO
 
 

Szanowni Państwo, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 143 z siedzibą w Krakowie. os. Kościuszkowskie 8  i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 

Informujemy, że:

 

1.Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3.Masz  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4.Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy więc ma charakter obowiązkowy.

5.Konsekwecją niepodania danych jest brak możliwości podjęcia działań w celu zawarcia umowy, której masz być stroną.

6.Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych

7.Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit.b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), tzn.

.dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

 

 

Dane kontaktowe inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek , adres pocztowy - ul Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres email: inspektor2@mjo.krakow.pl


Ostatnia aktualizacja: 2020-02-18